דף הבית >> מידע טכני >> תקנים ותקנות
רשימת מאמרים:

תקנים ותקנות

 

חיפויים קרמיים בבריכות השחייה

דרישות התקנות והתקנים


באוגוסט 2008 פורסם, במסגרת קובץ תקנות התכנון והבניה, תיקון לפרק העוסק בבריכות השחייה.
מובאים כאן עיקרי הקובץ בנושאים העוסקים בריצוף, גמר הבריכה וסביבתה, אביזרים שונים הנדרשים, וכן כל הקשור בבטיחות ומניעת החלקה.
יצוין כי רוב הנתונים המופיעים כאן הינם ציטוטים (למעט במקומות שמצוין "פרשנות"), וההמלצות הקובעות הן אלה המופיעות בקובץ התקנות עצמו ובתקנים הרלבנטיים.
מתוך קובץ תקנות התכנון והבניה התשס"ח 2008

1. גוון האריחים לריצוף וחיפוי בריכה – חייב שיהיה בהיר ............................................. 21.1.2.3 ח (1)

מאחז יד
• לאורך כל שפת הבריכה ( ניתן לוותר באזור המדרגות למשל)
• לא יבלוט מדופן הבריכה (למעט בבריכה טיפולית).....................................21.1.2.3 (ד')

2. מדרך רגל   
• בעומק 1.2 מ'. רוחב המדרך: 12-15 ס"מ................................................... 21.1.2.6 (א')
• צבע המדרך – בניגוד חזותי לצבע דופן הבריכה. קצה המדרך מעוגל................21.1.2.6 (ב')
[פרשנות]: לא נדרשת עמידות בהחלקה.

3. משטחי שכיבה\ישיבה במים
צבע קצה המשטחים יהיה בניגוד חזותי לסביבתם..........................................21.1.2.8 (ב')

4. סולמות
• לא בולטים מדופן הבריכה ........................................................................21.1.2.11 (1)
• מרחק מקסימלי בין שני סולמות סמוכים לאורך הבריכה – 24 מ'
• לפחות סולם אחד באזור עד עומק 1.2 מ' ..................................................21.1.2.11 (2)

5. ריצוף סביב הבריכה
• מכל עברי הבריכה רוחב 2.5 מ' לכל הפחות.
• בבריכה בבניין קיים: אפשרי ששניים משני הצדדים רוחב 1.8 מ' לכל הפחות, בתנאי שלפחות צד אחד לא יהיה צד הכניסה לבריכה או צמוד לכניסה...........................................................21.1.2.12 (ב') (1)
[ פרשנות ]: לפחות צד אחד הסמוך לכניסה חייב להיות ברוחב לפחות 2.5 מ' ולפחות עוד צד חייב להיות לפחות 2.5 מ' רוחב.

 

 

 
• ועדה מקומית רשאית להתיר מרווח צר מ- 1.8 מ' בתנאי:
 שישמש לתחזוקה וייסגר למעבר אנשים.
 שייווסף לצד אחר שטח שסכומו = האורך X ההפרש בין הרוחב ל-2.5 מ'...21.1.2.12 (ב') (2) (ב')
לדוגמא: מעבר באורך 20 מ' וברוחב 1.0 מ' – יש להוסיף 16 מ"ר (20מ' X 0.8מ').

6. שיפוע המשטח סביב הבריכה
• ברצועה ברוחב 60 ס"מ (ולא פחות מ- 48 ס"מ) משפת הבריכה – 3%-5% לכיוון הבריכה (בבריכה טיפולית אפשר פחות מ- 3%)
• יתרת השטח 1.5%-3% לכיוון הניקוז.............................................................21.1.2.12 (ד') (1)

7. מניעת החלקה – דרגות החספוס הנדרשות עפ"י קובץ התקנות
הערה: קיים תקן ת.י 2279 העוסק בהחלקה. ברביזיה לתקן משנת 2009 הוכנס שינוי שמהותו – העברת האחריות על קביעת דרגות התנגדות להחלקה בבריכות שחייה - אל קובץ התקנות שמאמר זה עוסק בו.
• השטח המחופה סביב הבריכה – C ................................................................21.1.2.13 (א')
• חלק הבריכה עד עומק 45 ס"מ – C
• קרקעית בריכת פעוטות – C ( הערה: בריכת פעוטות מוגדרת כבריכה שעומקה המרבי 45 ס"מ).
• מדרגות וכבשי כניסה למים – C
• קרקעית בריכה בעומק 45-80 ס"מ – B
• מקלחות, מלתחות, סולם במים, מקפצה – C
• מעברים ואזורים בסביבת הבריכה, המקלחות והמלתחות שעשויים להירטב – B
• בריכה טיפולית עד עומק 1.4 מ' – B .............................................................21.1.4.5 (3)

8. סימון עומק
• ציון הפרש של כל 20 ס"מ בעומק המים.
• הסימון לאורך היקף הבריכה ועל שפתה.
• הסימון בצבע בעל ניגוד חזותי לסביבה. גובה הכיתוב לפחות 7.5 ס"מ.
• בבריכה רדודה – בין שני סימונים – לא יותר מ 5 מ'.........................................21.1.3.1 (ב')
• בעומק 1.2 מ' סימון אדום ברוחב 10 ס"מ לפחות ............................................21.1.3.1 (ב')

9.  בריכת פעוטות
• עומק  מרבי: 45 ס"מ................................................................................. 21.1.4.1 (1)
• מחויבת הפרדה במכשול יציב בגובה של לפחות 60 ס"מ מכל בריכה סמוכה........ 21.1.4.1 (3)
[ פרשנות ] אין מצב של בריכת פעוטות בעומקים של 15-60 ס"מ ללא גדר הפרדה.

 

10. בריכה טיפולית
• אריחים נגד החלקה עד עומק 1.4 מ' – B...................................................... 21.1.4.5 (3)
• שיפוע הרצועה עד 60 ס"מ משפת הבריכה מותר שיהיה פחות מ- 3% ................21.1.4.5 (5)

11. בריכה פרטית
בשונה מן העבר, בקובץ התקנות החדש הוחלו חלקים נכבדים מן הדרישות- גם על בריכות פרטיות.
• ככלל, כל כללי הבטיחות המצויים בתקנות חלים גם על בריכה פרטית .................21.1.4.6 (1)
• חובת יישום אמצעי אחיזה לאורך כל היקף הבריכה (ראה סעיף 1 למעלה)............21.1.4.6 (2)
• חובת המצאות אמצעי ירידה למים. סולם או מדרגות.........................................21.1.4.6 (3)
• חובת יישום אריחים מונעי החלקה (ראה סעיף 7 למעלה)..................................21.1.4.6 (8)
• חובת יישום מדרך רגל בעומק 1.2-מ' (ראה סעיף 2 למעלה)..............................21.1.4.6 (11)
• חובת סימון עומק הבריכה (ראה סעיף 8 למעלה).............................................21.1.4.6 (11)