fbpx

מרץ 2018

אנו בחרש מאמינים בשקיפות ונגישות. יחסנו עם לקוחותינו מושתתים על גילוי מלא של העובדות המקצועיות ואנו הופכים לשותפים מלאים לתהליך הבניה והשיפוץ. קניית מוצרים לשיפוץ ובניית הבית הינה תהליך מורכב ויקר. מרבית המשפחות המגיעות לרכישה זו כאשר הן חסרות במידע אמין וחוששות